Hızlı Randevu

Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Eğitim Sertifikalarımız Samsun Üniversitesi Onaylı olup E-DEVLET sisteminde sorgulanabilmektedir. 

SERTFİKALARIMIZ:
✅ Devlet Üniversitesi Onaylı
✅ E-Devlet’ten resmi olarak sorgulanabilir
✅ Sertifikanın yurtdışında daha kolay anlaşılması ve tanınması için EUROPASS sertifika eki bulunmaktadır.

 

SAMÜSEM’in Kuruluş Amacı

Üniversite mensupları ve mezunları ile toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde, ihtiyaç duyulan tüm alanlara ilişkin her türlü eğitim, öğretim, kurs, seminer, sertifika programı ve etkinlik yapmak veya yapılması için ortam sağlamak.

Araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik, danışmanlık gibi nitelikli eğitimler düzenlemek.

Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütmek ve organize etmek.